Πρόσκληση σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα: "Εκλογή εκπροσώπου της μειοψ...

24 Σεπτέμβριος 2014

Μαθήματα Αγιογραφίας

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα Αγιογραφίας (θα λειτουργήσει τμήμα αρχαρίων) Πιάν...

16 Σεπτέμβριος 2014

Ενημερωτικό σημείωμα – ΔΙΕΚ Κόνιτσας

Τονίζεται ότι η έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια ΙΕΚ άρχεται από τις 02/09/2014 έως 07/09/2014. Οι πρ...

05 Σεπτέμβριος 2014

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μ...

04 Σεπτέμβριος 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκμίσθωση ακινήτου στα Γραβίστια Δημοτικής Κοινό...

29 Αύγουστος 2014

Πρόσκληση ανακοίνωσης οικονομικού απολογισμού

Την Παρασκευή, 29-8-2014, ώρα 7 μ.μ., σας καλούμε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κόνιτσας, προκειμένου να ανακοινωθεί ο ο...

28 Αύγουστος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

27 Αύγουστος 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΒΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟ...

19 Αύγουστος 2014