ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

29 Νοέμβριος 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ