Κληροδότημα Δημητρίου Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Εγκριση προυπολογισμού 2017 για το κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ"

02 Φεβρουάριος 2017

Κληροδότημα Φώτιου Ευαγγέλου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Φώτιου Ευαγγέλου

10 Ιανουάριος 2017

Κληροδότημα Ιωαννη Νασίκα Τ.Κ. Διστράτου

Εγκριση Προυπολογισμού 2017 - Κληροδότημα Ιωάννη Νασίκα

10 Ιανουάριος 2017