Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2018

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ

15 Ιούλιος 2018

Στον οικισμό:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ