Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Αύγουστος 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

17 Αύγουστος 2018

Στον οικισμό: