Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΩΝ

28 Ιούλιος 2018

Στον οικισμό: