Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Ιούλιος 2018

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΣΕΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

08 Ιούλιος 2018

Στον οικισμό: