Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Οκτώβριος 2017

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ "ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ"

01 Οκτώβριος 2017

Στον οικισμό:

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου