Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

Σεπτέμβριος 2017

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

03 Σεπτέμβριος 2017

Στον οικισμό:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ